ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΙΣ 27-10-2013

Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ, ΦΑΝΕΡΟΣ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  : 5ος ΟΡΟΦΟΣ, ΕΜΒΑΔΟΥ 103,60 Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ Δ. ΓΟΥΖΕΛΗ 12 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 326,00 €
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: 656,00 € (ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ή  ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ)
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 27-10-2013, ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 2ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 211, ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ.