ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΙΣ 27-10-2013

Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ, ΦΑΝΕΡΟΣ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ : ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 220,34 Τ.Μ. (ΥΠΟΓΕΙΟ 87,02 Τ.Μ., ΙΣΟΓΕΙΟ 66,66 Τ.Μ. ΚΑΙ 1ο ΟΡΟΦΟ 66,66 Τ.Μ.) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΕΙΔΙΟΥ 8, ΠΑΝΟΡΑΜΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 1.004,00 €
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: 2.008,00 € (ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ή  ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ)
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 27-10-2013, ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 2ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 211, ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ.