ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΙΣ 27-10-2013

Γ΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ, ΦΑΝΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ : ΑΝΩΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΜΒΑΔΟΥ 143,15 Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 40 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 790,00 €

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: 1.580,00 € (ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ή  ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ)

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 27-10-2013, ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΣΙΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 2ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 211, ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ.