**ΕΛΗΞΕ** ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ PDF)
Ή ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ www.gspp.gr/Ανακοινώσεις/Κοινωφελείς περιουσίες/Αξιοποίηση Περιουσίας

 

Σχετικά έγγραφα:

 Αρχείο