**ΕΛΗΞΕ** – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΝΤΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΑΣΚΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΘΩΜΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

Το ΑΠΘ γνωστοποιεί ότι θα δέχεται έγγραφες προσφορές, για την εκμετάλλευση με τη μέθοδο της μακροχρόνιας μίσθωσης έναντι ανακατασκευής, της οικοδομής στην οδό Τάσκου Παπαγεωργίου 2 στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του από το κληροδότημα Θωμά Παπαμιχαηλίδη.

Ημερομηνία λήξης προσφορών : 12/10/2016

Πληροφορίες : Τμήμα Κληροδοτημάτων ΑΠΘ, Νένου Ευαγγελία (τηλ. 2310-997250)

Σχετικά έγγραφα:

 Αρχείο