ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΡΕΚΑ

Σχετικά έγγραφα: