“ΕΛΗΞΕ” Ανακοίνωση εκποίησης διαμερίσματος στην οδό Νάξου 61 – Αθήνα

Ανακοίνωση εκποίησης διαμερίσματος στην οδό Νάξου 61 – Αθήνα.

Το ακίνητο είναι ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα Ουρανίας Παπαχριστοδούλου.

http://klirodotimata.web.auth.gr/node/164

 

Η τιμή εκκίνησης ΔΕΝ επιδέχεται έκπτωσης (ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές προσφορές κάτω απο τη τιμή αυτή)

 

Ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας: 11/7/2019.
Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 11/9/2019 (δύο μήνες από την ανάρτηση).
 
 

Για το χρονικό διάστημα από 29-7-2019 έως και 16-8-2019 που οι διοικητικές υπηρεσίες του ΑΠΘ θα παραμείνουν κλειστές, προσφορές θα μπορούν να κατατίθενται μόνο ταχυδρομικά.

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ

Επικοινωνία: http://www.klirodotimata.web.auth.gr/contact
 
Στα μεσιτικά γραφεία (που θα καταθέσουν υπέρ πελατών τους προσφορές), δεν δίδεται αμοιβή από το ΑΠΘ. 

Σχετικά έγγραφα:

 Αρχείο
Αρχείο