ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Λόγω των τελευταίων εξελίξεων με τα μέτρα πρόληψης για τον κορονοϊό, σας ενημερώνουμε ότι, πλέον παρέχεται η δυνατότητα ταχυδρομικής ή  ηλεκτρονικής υποβολής στο Τμήμα Κληροδοτημάτων των αιτήσεων χορήγησης υποτροφίας από κληροδοτήματα (συνοδευόμενων από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά) μέχρι την ημερομηνία λήξης αυτών.

Α) Ταχυδρομική υποβολή:

  1. Υπογραφή της αίτησης και κάθε επισυναπτόμενου εφόσον απαιτείται (π.χ. υπεύθυνες δηλώσεις) πριν την ταχυδρόμηση.
  2. Ημερομηνία υποβολής θα θεωρείται η σφραγίδα του ταχυδρομείου.
  3. Το πρωτόκολλο παραλαβής της αίτησης θα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα δηλώσετε.

Β) Ηλεκτρονική υποβολή:

  1. Υπογραφή της αίτησης και κάθε επισυναπτόμενου εφόσον απαιτείται (π.χ. υπεύθυνες δηλώσεις).
  2. Μετατροπή της αίτησης και των επισυναπτόμενων (δικαιολογητικών) από τον υποψήφιο υπότροφο σε μορφή PDF .
  3. Αποστολή του αρχείου PDF ως επισυναπτόμενο στη διεύθυνση chkoukli@ad.auth.gr.
  4. Το πρωτόκολλο παραλαβής της αίτησης θα σας αποστέλλεται  ηλεκτρονικά.

Για τυχόν απορίες θα μπορείτε να επικοινωνείτε  στην παρακάτω διεύθυνση chkoukli@ad.auth.gr