ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΌ ΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Παρατείνεται, σύμφωνα με την απόφαση αρ.πρωτ 21850/03-04-2020 του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΑΠΘ, μέχρι τις 11 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από τους υποψήφιους για τη χορήγηση υποτροφιών –κατόπιν επιλογής- για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και 2020-2021 από τα κληροδοτήματα, κληροδοσίες και δωρεές του ΑΠΘ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το αρμόδιο Τμήμα Κληροδοτημάτων  στι email: chkoukli@ad.auth.gr και στα τηλεφωνικά νούμερα 2310995214 και 2310995215 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

                                                                                                                                                                                                Θεσσαλονίκη: 06-04-2020