Πρόσκληση ενδιαφέροντος – Ανακοίνωση Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια υλικών και υπηρεσία εγκατάστασης φυσικού αερίου σε ένα διαμέρισμα της οικοδομής επί της οδού Δ. Γουζέλη 12 – Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα "Παγκρατίου Σαβράνη" με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 10/6/2020 

Σχετικά έγγραφα: