Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση φυσικού αερίου σε ένα διαμέρισμα 4ου ορόφου επιφάνειας 93,00 τ.μ. της οικοδομής επί της Λεωφόρου Στρατού 31 – Θεσσαλονίκη

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια υλικών και υπηρεσία εγκατάστασης φυσικού αερίου σε ένα  διαμέρισμα της οικοδομής επί της Λεωφόρου Στρατού 31 – Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα «Αμύντα Κωνσταντινίδη» με κριτήριο τη χαμηλότερη  τιμή. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν με διαβιβαστική επιστολή, σφραγισμένο φάκελο με οικονομική προσφορά, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι τις 28-9-2020.

Ημερομηνία λήξης προσφορών: 28/9/2020

Πληροφορίες: Τμήμα Κληροδοτημάτων ΑΠΘ (τηλ. 2310-997250, 2310-997256, 2310-995211)

Σχετικά έγγραφα:

 Αρχείο