ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 

Σύμφωνα με τα μέτρα και τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού, σας ενημερώνουμε ότι, η υποβολή των αιτήσεων χορήγησης υποτροφίας από κληροδοτήματα (συνοδευόμενων από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά),  θα πραγματοποιείται κατόπιν  ηλεκτρονικής υποβολής στο Τμήμα Κληροδοτημάτων, μέχρι και την ημερομηνία λήξης αυτών.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής είναι:

  1. Υπογραφή της αίτησης και κάθε επισυναπτόμενου εφόσον απαιτείται (π.χ. υπεύθυνες δηλώσεις).
  2. Μετατροπή της αίτησης και των επισυναπτόμενων (δικαιολογητικών) από τον υποψήφιο υπότροφο σε μορφή PDF .
  3. Αποστολή του αρχείου PDF ως επισυναπτόμενο στη διεύθυνση  chkoukli@ad.auth.gr.
  4. Το πρωτόκολλο παραλαβής της αίτησης θα σας αποστέλλεται  ηλεκτρονικά.

Για τυχόν απορίες θα μπορείτε να επικοινωνείτε  στην παρακάτω διεύθυνση: 

chkoukli@ad.auth.gr

Με εκτίμηση

Χαρά Κουκλινού

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 2ος όροφος, γραφ. 211
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: +30 2310 995214
Email: chkoukli@ad.auth.gradmin-tkl@ad.auth.gr