Πωλήθηκε – Ανακοίνωση Εκποίησης Διαμερίσματος Στην Οδό Νάξου 61 – Αθήνα

Ανακοίνωση εκποίησης στην οδό Νάξου 61 – Αθήνα.

Το ακίνητο είναι ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα Ουρανίας Παπαχριστοδούλου.

Η τιμή εκκίνησης δεν επιδέχεται έκπτωσης (δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές κάτω από την τιμή αυτή)

Η ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας: 25/8/2021

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 24/10/2021 (δύο μήνες από την ανάρτηση)

Επίσκεψη στο ακίνητο κατόπιν συνεννοήσεως.

Επικοινωνία:  http://www.klirodotimata.web.auth.gr/contact

Στα μεσιτικά γραφεία (που θα καταθέσουν υπέρ πελατών τους προσφορές) δεν δίδεται αμοιβή από το ΑΠΘ.

Σχετικά έγγραφα:

 Αρχείο
Αρχείο