ΕΛΗΞΕ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών στον εξώστη του διαμερίσματος 3ου ορόφου στην οικοδομή επί της οδού Ολύμπου 109 – Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση για την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών αποκατάστασης των φθορών του εξώστη στην πρόσοψη του διαμερίσματος 3ου ορόφου, της οικοδομής στην οδό Ολύμπου 109 – Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα «Κωνσταντίνου Τσώπρου» με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 30/5/2022
Επισκέψεις στο ακίνητο: ύστερα από συνεννόηση
Επικοινωνία: https://klirodotimata.auth.gr/contact/
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σχέδιο οικονομικής προσφοράς