Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αγορά διαμερίσματος – κληροδότημα Ουρανίας Παπαχριστοδούλου

Το ΑΠΘ ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά διαμερίσματος προς εκμετάλλευση στο Δήμο Θεσσαλονίκης, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ουρανίας Παπαχριστοδούλου.
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών: κατάθεση προτάσεων έως 1/3/2023
Επικοινωνία : admin-tkl@ad.auth.gr, Τηλ: 2310-995211, 997250, 2310-997256

Σχετικά έγγραφα: