Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά διαμερίσματος – κληροδότημα Αναστασίου Χατζηπαμπούκα

Το ΑΠΘ ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά διαμερίσματος προς εκμετάλλευση στο Δήμο Θεσσαλονίκης, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αναστασίου Χατζηπαμπούκα.

Ημερομηνία λήξης προσφορών: κατάθεση προτάσεων έως 28/9/2023
Επικοινωνία: email: admin-tkl@ad.auth.gr, Τηλ. 2310-995211, 997250, 997256

Σχετικά έγγραφα:

 Αρχείο
Αρχείο