Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του κληροδοτήματος Θωμά Παπαμιχαηλίδη

Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του κληροδοτήματος Θωμά Παπαμιχαηλίδη

Σχετικά έγγραφα:

 Αρχείο