Χορήγηση υποτροφιών σε πτυχιούχους του Α.Π.Θ. για σπουδές στο εσωτερικό

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Χορήγηση με επιλογή ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχα...

Οικονομικές ενισχύσεις σε πτυχιούχους του Α.Π.Θ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.   ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ ΜΕΡΟΠΗΣ ΕΝΥΑΛΗ Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε διδάκτορες της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με σ...

Βραβεία

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ (ΕΦΑΠΑΞ) ΒΡΑΒΕΙΟ στη μνήμη του ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΑΝΑΝΙΑ ΑΖΑΡΙΑ Χορήγηση χρηματικών βραβείων σε αποφοίτους της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κριτήρια Οι υ...