Προκήρυξη χορήγησης μίας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, κληροδοτήματος Κωννου Λαζαρίδη για το ακαδ έτος 2024-2025

6ΝΧΛ46Ψ8ΧΒ-ΣΞΞ Προκήρυξη χορήγησης μίας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, κληροδοτήματος Κωννου Λαζαρίδη για το ακαδ έ...