“ΕΛΗΞΕ” Πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό κληροδοτήματος Σ. Σαμαρά ακαδ έτους 2024-2025 (Θεολογία)

9ΩΖΛ46Ψ8ΧΒ-ΩΙΧ Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας για μεταπτυχιακες σπουδές στο εξωτερικό κληροδοτήματος Στ. Σαμαρά (Θεολογία) ακαδ έτος 2024-25...

“ΕΛΗΞΕ” Προκήρυξη χορήγησης μίας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, κληροδοτήματος Κωννου Λαζαρίδη για το ακαδ έτος 2024-2025

6ΝΧΛ46Ψ8ΧΒ-ΣΞΞ Προκήρυξη χορήγησης μίας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, κληροδοτήματος Κωννου Λαζαρίδη για το ακαδ έ...