28 Μαρτίου 2024

Έγκριση χορήγησης υποτροφίας σε σπουδαστή ΕΠΑ.Λ από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης με το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 37912/14-03-2024 ενέκρινε την απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ και αποφάσισε τη χορήγηση της υποτροφίας στον υποψήφια με αριθμό αίτησης  23425...

Έγκριση εκλογής και διορισμού τριών (3) μαθητών Γυμνασίου ως υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 36942/13-03-2024  ενέκρινε την απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ και αποφάσισε τη χορήγηση της υποτροφίας τους τρεις (3) υποψηφίους με αριθμό...

Έγκριση χορήγησης δύο (2) υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 36964/13-03-2024 ενέκρινε την απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ και αποφάσισε τη χορήγηση της υποτροφίας τους δύο (2) υποψηφίους με αριθμό αί...

Έγκριση χορήγησης μίας (1) πρωτοετούς φοιτήτριας ως υποτρόφου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αν. Χατζηπαμπούκα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με το έγγραφο αριθμ. πρωτ: 37264/13-03-2024 ενέκρινε την απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ και αποφάσισε τη χορήγηση της  υποτροφίας από τα  έσοδα του κληροδοτήματος Αν...