Έγκριση αποτελέσματος γραπτού διαγωνισμού χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με το έγγραφο της αριθμ. πρωτ: 194/08-07-2024 συμφώνησε με την απόφαση 74957/18-06-2024 του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ με την οποία εγκρίνει τα αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για τη χορήγηση υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 στους υποψήφιους με αριθμό αίτησης: 52545/20-03-2024 και 54573/29-03-2024.