Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2024

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με το έγγραφο της αριθμ. πρωτ: 168/18-06-2024 αποφάσισε

Α. τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης: 48306/01-03-2024 και 48307/01-03-2024 διότι πληρούν την προϋπόθεση της διαβίωσης σε κατάσταση ένδειας

Β)  τη μη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης τους υποψήφιους με αριθμό  αίτησης: 50721/11-03-2024 και 51916/15-03-2024 διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της διαβίωσης σε κατάσταση ΕΝΔΕΙΑΣ λόγω των εισοδημάτων που δηλώνουν τα οποία ξεπερνούν  τα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).