8 Μαΐου 2024

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

Με το αριθμ πρωτ  88/26-04-2024 έγγραφο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης συμφωνεί με το από 17-04-2024 πρακτικό της Ειδικής Τριμελούς Επιλογής δικαιούχου με το οποίο αποφάσισε ότι καμία από τις δύο υποψηφιότητε...
28 Μαρτίου 2024

Έγκριση χορήγησης υποτροφίας σε σπουδαστή ΕΠΑ.Λ από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης με το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 37912/14-03-2024 ενέκρινε την απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ και αποφάσισε τη χορήγηση της υποτροφίας στον υποψήφια με αριθμό αίτησης  23425...

Έγκριση εκλογής και διορισμού τριών (3) μαθητών Γυμνασίου ως υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 36942/13-03-2024  ενέκρινε την απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ και αποφάσισε τη χορήγηση της υποτροφίας τους τρεις (3) υποψηφίους με αριθμό...

Έγκριση χορήγησης δύο (2) υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 36964/13-03-2024 ενέκρινε την απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ και αποφάσισε τη χορήγηση της υποτροφίας τους δύο (2) υποψηφίους με αριθμό αί...

Έγκριση χορήγησης μίας (1) πρωτοετούς φοιτήτριας ως υποτρόφου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αν. Χατζηπαμπούκα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με το έγγραφο αριθμ. πρωτ: 37264/13-03-2024 ενέκρινε την απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ και αποφάσισε τη χορήγηση της  υποτροφίας από τα  έσοδα του κληροδοτήματος Αν...
25 Αυγούστου 2023

Έγκριση αποτελέσματος γραπτού διαγωνισμού χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με το αρ. πρωτ: 104648/25-07-2023 έγγραφο της συμφωνεί με την ληφθείσα απόφαση αριθμ. πρωτ: 79761/22-06-2023 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. με την οποία αποφάσισε την έγ...

Έγκριση δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2023

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με το αρ. πρωτ: 100115/13-07-2023 έγγραφο της συμφωνεί με την ληφθείσα απόφαση αριθμ. πρωτ: 75929/08-06-2023 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. με την οποία αποφάσισε: Α)...

Έγκριση δικαιούχου υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό από το κληροδότημα Κων/νου Τσώπρου για το ακαδ έτος 2023-2024

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με το αρ. πρωτ: 95422/04-07-2023 έγγραφο της συμφωνεί με την ληφθείσα απόφαση αριθμ. πρωτ: 74804/06-06-2023 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. με την οποία αποφάσισε: ως ...

Έγκριση δύο (2) υποτρόφων για χορήγηση υποτροφίας εξωτερικού από την κληροδοσία Λαμπρινής – Λίνας Αθανασούλα για το ακαδ έτος 2023-2024

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με το αρ. πρωτ: 98769/11-07-2023 έγγραφο της συμφωνεί με την ληφθείσα απόφαση αριθμ. πρωτ: 75088/06-06-2023 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. με την οποία αποφάσισε: Α) ...
17 Ιουλίου 2023

Έγκριση δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα του Κεφαλαίου με την επωνυμία «Κεφάλαιο Οικονομικής βοήθειας Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα ή Τρικατσούλα για το έτος 2023»

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με το αρ. πρωτ: 100755/13-07-2023 έγγραφο της συμφωνεί με την ληφθείσα απόφαση αριθμ. πρωτ: 75923/08-06-2023 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. με την οποία αποφάσισε: Α)...