14 Ιουλίου 2022

Έγκριση χορήγησης δέκα (10) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ. για το ακαδ. έτος 2022-2023 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με το αρ. πρωτ: 185453/11-07-2022 έγγραφο της συμφωνεί με την ληφθείσα απόφαση της με αρ. πρωτ: 76634/10-06-2022 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. με την οποία αποφάσισε: ...
24 Δεκεμβρίου 2021

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια, από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας Δερμίση «στη μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας – Πηνελόπης Δερμίση για το έτος 2021

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 18-05-2021 ανακοίνωσης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης –κατόπιν επιλ...
22 Δεκεμβρίου 2021

Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακό φοιτητή, από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας Δερμίση «στη μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας – Πηνελόπης Δερμίση

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 18-05-2021 ανακοίνωσης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης –κατόπιν επιλ...
19 Οκτωβρίου 2021

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2020-2021 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

  Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 13-12-2020 προκήρυξης χορήγησης είκοσι  (20)  συ...
19 Απριλίου 2021

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΧΑΝΑΝΙΑ ΑΖΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 13-12-2019 ανακοίνωσης χορήγησης δύο (2)  χρηματικών βραβείων ύ...
15 Φεβρουαρίου 2021

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΟΜΠΗ

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 13-12-2019 ανακοίνωσης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης –κατόπι...
2 Φεβρουαρίου 2021

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 13-12-2019 πρόσκλησης χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών από τα έσ...
7 Ιανουαρίου 2021

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 13-12-2019 ανακοίνωσης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης –κατόπι...

ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 27/11/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 13-12-2019 ανακοίνωσης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης –κατόπι...
9 Οκτωβρίου 2020

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021

  Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 13-12-2019 προκήρυξης χορήγησης πέντε  (5)  συνο...