25 Αυγούστου 2023

Έγκριση αποτελέσματος γραπτού διαγωνισμού χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με το αρ. πρωτ: 104648/25-07-2023 έγγραφο της συμφωνεί με την ληφθείσα απόφαση αριθμ. πρωτ: 79761/22-06-2023 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. με την οποία αποφάσισε την έγ...

Έγκριση δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2023

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με το αρ. πρωτ: 100115/13-07-2023 έγγραφο της συμφωνεί με την ληφθείσα απόφαση αριθμ. πρωτ: 75929/08-06-2023 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. με την οποία αποφάσισε: Α)...

Έγκριση δικαιούχου υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό από το κληροδότημα Κων/νου Τσώπρου για το ακαδ έτος 2023-2024

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με το αρ. πρωτ: 95422/04-07-2023 έγγραφο της συμφωνεί με την ληφθείσα απόφαση αριθμ. πρωτ: 74804/06-06-2023 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. με την οποία αποφάσισε: ως ...

Έγκριση δύο (2) υποτρόφων για χορήγηση υποτροφίας εξωτερικού από την κληροδοσία Λαμπρινής – Λίνας Αθανασούλα για το ακαδ έτος 2023-2024

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με το αρ. πρωτ: 98769/11-07-2023 έγγραφο της συμφωνεί με την ληφθείσα απόφαση αριθμ. πρωτ: 75088/06-06-2023 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. με την οποία αποφάσισε: Α) ...
17 Ιουλίου 2023

Έγκριση δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα του Κεφαλαίου με την επωνυμία «Κεφάλαιο Οικονομικής βοήθειας Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα ή Τρικατσούλα για το έτος 2023»

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με το αρ. πρωτ: 100755/13-07-2023 έγγραφο της συμφωνεί με την ληφθείσα απόφαση αριθμ. πρωτ: 75923/08-06-2023 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. με την οποία αποφάσισε: Α)...
5 Ιουλίου 2023

Έγκριση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας σε προπτυχιακό φοιτητή από το κληροδότημα Αμύντα Κωνσταντινίδη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με το αριθμ. πρωτ. 94937/04-07-2023 έγγραφο της συμφωνεί με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 75298/07-06-2023 της Γραμματείας του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. και εγκρίνει: α) ...

Έγκριση χορήγησης δέκα (10) υποτρόφων για τη χορήγηση υποτροφίας σε προπτυχιακούς φοιτητές από το κληροδότημα Γεωργίου Βάρκα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με το αριθμ. πρωτ. 94937/04-07-2023 έγγραφο της συμφωνεί με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 75298/07-06-2023 της Γραμματείας του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. και: α) εγκρίνει ...
14 Ιουλίου 2022

Έγκριση χορήγησης δέκα (10) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ. για το ακαδ. έτος 2022-2023 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με το αρ. πρωτ: 185453/11-07-2022 έγγραφο της συμφωνεί με την ληφθείσα απόφαση της με αρ. πρωτ: 76634/10-06-2022 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. με την οποία αποφάσισε: ...
24 Δεκεμβρίου 2021

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια, από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας Δερμίση «στη μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας – Πηνελόπης Δερμίση για το έτος 2021

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 18-05-2021 ανακοίνωσης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης –κατόπιν επιλ...
22 Δεκεμβρίου 2021

Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακό φοιτητή, από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας Δερμίση «στη μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας – Πηνελόπης Δερμίση

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 18-05-2021 ανακοίνωσης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης –κατόπιν επιλ...