Δωρεά «σε μνήμη του Καθηγητή Χανανιά Αζαριά»

Οι κληρονόμοι του ομότιμου Καθηγητή της οδοντιατρικής σχολής του ΑΠΘ Χανανιά Αζαριά, κληροδότησαν στη μνήμη του, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενα ακίνητο (κατάστημα στην οδό Αγ.Θεοδώρας 4) με σκοπό απο τα έσοδα της μίσθωσης του να χορηγούνται 2 βραβεία ετησίως σε αποφοίτους της Οδοντιατρικής Σχολής.