Δερμίση Νικούλα και Σοφία

Σε μνήμη του Ομότιμου Καθηγητή Βασιλείου Δερμίση κατατέθηκε χρηματικό ποσό με σκοπό την οικονομική ενίσχυση φοιτητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.