Οικογένεια Ζιώγανα Μ. Χρήστου

Σε μνήμη του καθηγητή Χρήστου Μ. Ζιωγάνα κατατέθηκε χρηματικό ποσό με σκοπό τη βράβευση φοιτητή του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας της Γεωπονικής Σχολής, που περατώνει τις σπουδές του σε πέντε έτη, συγκεντρώνοντας τη μεγαλύτερη βαθμολογία.