Δωρεά Ελένης Χρηστομάνου, «σε μνήμη του συζύγου της Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Αντωνίου Χρηστομάνου, καταγόμενου εκ Μελένικου Μακεδονίας»

Σε μνήμη του Aντωνίου Xρηστομάνου κατατέθηκε χρηματικό ποσό με σκοπό την απονομή βραβείου για τη συγγραφή ιατρικής μελέτης ή την ενίσχυση αποφοίτου του Tμήματος Iατρικής για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό.