Χριστίδου Λευκοθέα

Σε μνήμη του Καθηγητή Α.Φ. Χριστίδη κατατέθηκε χρηματικό ποσό με σκοπό τη χορήγηση υποτροφίας σε φοιτητή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας.