28 Απριλίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την μακροχρόνια μίσθωση έναντι ανακατασκευής του ακινήτου στην οδό Τάσκου Παπαγεωργίου 2 στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση για την υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης εκμετάλλευσης του ακινήτου στην οδό Τάσκου Παπαγεωργίου 2 στη  Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα Θωμά Παπαμιχαηλίδη, με τη μέθοδο της μακροχρόνιας μίσ...
18 Ιανουαρίου 2019

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αγοράς ακινήτου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αν. Χατζηπαμπούκα

Το ΑΠΘ ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά ακινήτου (διαμέρισμα) στην πόλη της Θεσσαλονίκης, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αναστασίου Χατζηπαμπούκα. Ημερομηνία λήξης προσφορών: 18/4/2019 Πληροφορί...
8 Σεπτεμβρίου 2015

**ΕΛΗΞΕ** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝ. ΧΑΤΖΗΠΑΜΠΟΥΚΑ

Το ΑΠΘ ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά ακινήτου (διαμέρισμα) στην πόλη της Θεσσαλονίκης, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αναστασίου Χατζηπαμπούκα. ...
24 Αυγούστου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Α.Π.Θ.  - Κληροδότημα Κων/νου Κλεινία γνωστοποιεί ότι θα δέχεται έγγραφες προσφορές για την ανάθεση, σε ενδιαφερόμενες τεχνικές εταιρείες ή ανεξάρτητους μηχανικούς, της σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος, σύμφωνα...