Στεφανής Στέφανος (Steve Stevens)

Kληροδότησε στο AΠΘ μετοχές αμερικανικής εταιρείας τα έσοδα από τις οποίες, μετά τη ρευστοποίησή τους, διατίθενται για τη χορήγηση υποτροφιών.