Τσαγκάδας Κωνσταντίνος

Mε τη διαθήκη του όρισε να δίνεται το ένα τρίτο των ετησίων εισοδημάτων της περιουσίας του για υποτροφίες στους τομείς της βυζαντινής ή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, τέχνης, αρχαιολογίας, γλώσσας, λογοτεχνίας.