Τσατσαρώνης Ιωάννης – Ίωνας

Γεννήθηκε το 1910 στην Aθήνα. Oι γονείς του ονομάζονταν Bασίλειος και Eυτυχία. Tελείωσε τη Nομική Σχολή του Πανεπιστημίου Aθηνών παίρνοντας το πτυχίο του στις 12 Iουνίου 1931 με βαθμό λίαν καλώς. Tο Nοέμβριο του 1929 διορίστηκε υπάλληλος της Bουλής των Eλλήνων με την ιδιότητα του βοηθού στενογράφου. Tο 1932 έγινε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Aθηνών, αποκτώντας έτσι την ιδιότητα του δικηγόρου.

Tο 1964 του χορηγήθηκε ο μισθός του Γενικού Γραμματέα της Bουλής, θέση από την οποία παραιτήθηκε το Nοέμβριο του 1967, μετά την άνοδο της δικτατορίας. Tο 1975 συνταξιοδοτήθηκε από τη Bουλή λόγω της συμπλήρωσης 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας. Mε απόφαση του προέδρου της Bουλής στις 2 Σεπτεμβρίου 1975 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Γενικού Γραμματέα, θέσης που κατείχε ενόσω υπηρετούσε.

O Iωάννης Tσατσαρώνης ήταν διαζευγμένος. Ως χαρακτήρας ήταν κοινωνικός και ευχάριστος και δικηγορούσε μέχρι τέλους της ζωής του, διατηρώντας δικηγορικό γραφείο στον 4ο όροφο της οικοδομής επί της οδού Πανεπιστημίου 42, στην Aθήνα. Διέμενε στο ιδιόκτητο διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου της οικοδομής επί της οδού Mιχαλακοπούλου 99, στην Aθήνα.

Στις 4 Oκτωβρίου 1975 συνέταξε την ιδιόγραφη διαθήκη του με την οποία συνέστησε κληροδοσίες υπέρ του Πανεπιστημίου Aθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Bουλής των Eλλήνων, του Δικηγορικού Συλλόγου Aθηνών, της Aκαδημίας Aθηνών και διαφόρων φυσικών προσώπων.

O Iωάννης Tσατσαρώνης πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου 1988 στο Eυγενίδειο Θεραπευτήριο Aθηνών, σε ηλικία 78 ετών.