“ΕΛΗΞΕ” Αντιπαροχή ακινήτου στην οδό Τάσκου Παπαγεωργίου 2 – Θεσσαλονίκη

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης ανοικοδόμησης ακινήτου στην οδό Τάσκου Παπαγεωργίου 2 – Θεσσαλονίκη με το σύστημα της αντιπαροχής.

Το ακίνητο είναι ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα Θωμά Παπαμιχαηλίδη.

 

Ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας: 9/7/2019.

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 9/10/2019 (τρεις μήνες από την ανάρτηση).

 

Για το χρονικό διάστημα από 29-7-2019 έως και 16-8-2019 που οι διοικητικές υπηρεσίες του ΑΠΘ θα παραμείνουν κλειστές, προσφορές θα μπορούν να κατατίθενται μόνο ταχυδρομικά.

 

Επικοινωνία: http://www.klirodotimata.web.auth.gr/contact

 

Στα μεσιτικά γραφεία (που θα καταθέσουν υπέρ πελατών τους προσφορές), δεν δίδεται αμοιβή από το ΑΠΘ. 

 

Σχετικά έγγραφα:

 Αρχείο
Αρχείο