“ΕΛΗΞΕ” Ανακοίνωση Εκποίησης Διαμερίσματος Στην Οδό Νάξου 61 – Αθήνα

Ανακοίνωση εκποίησης διαμερίσματος στην οδό Νάξου 61 – Αθήνα.
Το ακίνητο είναι ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα Ουρανίας Παπαχριστοδούλου.
http://klirodotimata.web.auth.gr/node/164
 
Η τιμή εκκίνησης ΔΕΝ επιδέχεται έκπτωσης (ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές προσφορές κάτω απο τη τιμή αυτή)
 
Ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας: 25/11/2019.
Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 25/1/2020 (δύο μήνες από την ανάρτηση).
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ
Επικοινωνία: http://www.klirodotimata.web.auth.gr/contact
 
Στα μεσιτικά γραφεία (που θα καταθέσουν υπέρ πελατών τους προσφορές), δεν δίδεται αμοιβή από το ΑΠΘ. 

Σχετικά έγγραφα:

 Αρχείο
Αρχείο