Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την λήψη απαραίτητων μέτρων ασφαλείας στην οικοδομή επί της οδού Τάσκου Παπαγεωργίου 2 – Θεσσαλονίκη

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την τοποθέτηση μεταλλικών προστατευτικών προστεγασμάτων (σκάφες) και λινάτσας στην όψη της οικοδομής επί της οδού Τάσκου Παπαγεωργίου 2 – Θεσσαλονίκη ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα «Θωμά Παπαμιχαηλίδη» με κριτήριο τη χαμηλότερη  τιμή. Η όψη της οικοδομής έχει χαρακτηριστεί διατηρητέα με την απόφαση αριθμός 8163 του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης, ΦΕΚ 949 τ. Δ΄/31-10-2002.

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών: 4-11-2020

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ευαγγελία Νένου

Τηλέφωνο: 2310-997250, 2310-997256, 2310-995211.   

Φαξ: 2310995213

Email: enenou@ad.auth.gr

Σχετικά έγγραφα:

 Αρχείο
Αρχείο