Μισθώθηκε – Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτων κληροδοτήματος Αναστασίου Αναστασιάδη (25%)

Το ΑΠΘ ανακοινώνει την εκμίσθωση ακινήτων:
τριώροφο ακίνητο (πρώην Ξενοδοχείο ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ), εμβαδού 847,70 τ.μ. με βοηθητικό χώρο 30,00 τ.μ. μαζί με
το συνενωμένο με το ξενοδοχείο ισόγειο κατάστημα, εμβαδού 42,00 τ.μ. με βοηθητικό χώρο 42,00 τ.μ.
Ημερομηνία Λήξης κατάθεσης αιτήσεων: 28/11/2022
Επικοινωνία : Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: admin-tkl@ad.auth.gr
Τηλέφωνα: 2310-995211, 997250, 2310-997256

Σχετικά έγγραφα:

 Αρχείο
Αρχείο