ΕΛΗΞΕ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών σε ακίνητο στην οδό Κωστή Παλαμά 6 – Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών, προϋπολογισμού 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ, στο διαμέρισμα του 1ου ορόφου (εμβαδού 65,81 τ.μ.), στην οικοδομή επί της οδού Κωστή Παλαμά 6 – Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα «Χρήστου Βράκα», με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη).

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 29/9/2023

Επισκέψεις στο ακίνητο: ύστερα από συνεννόηση

Επικοινωνία: https://klirodotimata.auth.gr/contact/

Σχετικά έγγραφα: