Βραβεία

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ (ΕΦΑΠΑΞ)

 • ΒΡΑΒΕΙΟ στη μνήμη του ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΑΝΑΝΙΑ ΑΖΑΡΙΑ

Χορήγηση χρηματικών βραβείων σε αποφοίτους της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, να έχουν τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου όχι κάτω του 7,5 με άριστα το 10, να έχουν αποφοιτήσει κατά την πρώτη εξεταστική περίοδο του τελευταίου έτους σπουδών ή τη δεύτερη εξεταστική περίοδο που θα συμπίπτει με το τελευταίο έτος σπουδών, να κατάγονται κατά προτίμηση από τους Νομούς Ημαθίας και Πιερίας και κατόπιν από άλλους Νομούς της Ελλάδος

Παρατηρήσεις Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται όποιος συγκεντρώσει το μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα «Ολικές – Μερικές Οδοντοστοιχίες ΙΙΙ» του Θ΄ – Ι΄ εξαμήνου σπουδών και σε περίπτωση ισοβαθμίας και σε αυτό το μάθημα το βραβείο θα μοιράζεται ισόποσα

 

 • ΒΡΑΒΕΙΟ στη μνήμη του ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΙΩΓΑΝΑ

Χορήγηση χρηματικού βραβείου σε τελειόφοιτο της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, να φοιτά στον Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, να έχει περατώσει τις σπουδές του σε πέντε (5) έτη και να έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο πτυχίο του

 

 • ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

Χορήγηση χρηματικού βραβείου για τη συγγραφή μελέτης επί οικονομικών και πλουτοπαραγωγικών εν γένει θεμάτων την Μακεδονίας και της συστηματικότερης επιστημονικής ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αυτών

Κριτήρια Η μελέτη θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, ανέκδοτη, βασισμένη σε πρόσφατη έρευνα γραμμένη στην ελληνική γλώσσα, να περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις που θα συμβάλλουν στην προσπάθεια ανάπτυξης και αξιοποίησης του πλούτου της Μακεδονίας, να μην αποτελεί διδακτορική διατριβή ή μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης, να μην έχει υποβληθεί για βράβευση σε άλλον φορέα, να μην αποτελεί εργασία στην οποία έχει συμμετάσχει μέλος της τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης των εργασιών

 

 • ΒΡΑΒΕΙΟ στη μνήμη του ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΑΧΣΑΜΑΝΟΓΛΟΥ

Χορήγηση χρηματικού βραβείου σε μεταπτυχιακό φοιτητή του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι πρώτος στην επίδοση στον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας

 

 • ΒΡΑΒΕΙΟ στη μνήμη του Dr iur ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

Χορήγηση χρηματικού βραβείου σε τελειόφοιτο του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια: Ο υποψήφιος πρέπει να είναι πτυχιούχος Νομικής, να έχει περατώσει τις σπουδές του κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος σπουδών μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, να έχει το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στο πτυχίο και να έχει την ελληνική ιθαγένεια

Παρατηρήσεις: Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτιμάται ο οικονομικά ασθενέστερος.

Από τη βράβευση εξαιρούνται οι φοιτητές των στρατιωτικών σχολών

Πληροφορίες για τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου:  http://www.law.auth.gr/el/node/4227

 • ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

   

Χορήγηση χρηματικού βραβείου για εργασία ωτορινολαρυγγολογική

 

 • ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ-ΙΩΝΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ

   

Συγγραφή μελέτης με θέμα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου