Οικονομικές ενισχύσεις σε προπτυχιακούς φοιτητές του Α.Π.Θ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

 

 • ΔΩΡΕΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΓΝΑΤΑΚΗ

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε έναν (1) πτυχιούχο του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, να έχει γίνει δεκτός ή να έχει εγγραφεί σε Ιταλικό Πανεπιστήμιο και κατά προτίμηση στο Πανεπιστήμιο του Ρήγιου της Καλαβρίας ή του Παλέρμο της Σικελίας κατά σειρά προτεραιότητας

 

 • ΔΩΡΕΑ STEVE STEVENS

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακό φοιτητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής οικονομικά αδύνατοι (να διαθέτουν χαμηλά ατομικά και οικογενειακά εισοδήματα που δεν τους επιτρέπουν να υποστηρίξουν τις σπουδές τους), να έχουν επιτύχει στα μαθήματα των προηγούμενων ετών από αυτό στο οποίο βρίσκονται και να έχουν τύχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον λίαν καλώς (6,50 και πάνω)

 

 • ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές οποιουδήποτε Τμήματος ή Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, οικονομικά αδύνατοι με καταγωγή των γονέων από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας

 

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΡΕΚΑ Ή ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, να φοιτούν κατά προτίμηση στη Γεωπονική ή την Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ., να έχουν αποφοιτήσει κατά προτίμηση από Λύκειο της Τρίπολης Αρκαδίας, να είναι οικονομικά αδύνατοι για την αντιμετώπιση των αναγκών τους που συνδέονται άμεσα με τις σπουδές τους, να διακρίνονται για το χαρακτήρα τους (καλός και ηθικός χαρακτήρας) και τα πνευματικά τους χαρίσματα όσον αφορά την παρακολούθηση των σπουδών τους

 

 • ΔΩΡΕΑ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΑΙ ΙΣΜΗΝΗΣ ΚΟΝΤΙΔΟΥ»

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης προπτυχιακών φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, με χαμηλά οικογενειακά και ατομικά εισοδήματα που δεν τους επιτρέπουν να υποστηρίξουν τις σπουδές τους, να έχουν βαθμό άριστα στο προηγούμενο ή στα προηγούμενα έτη σπουδών τους (8.50 και πάνω με άριστα το 10) και να κατάγονται από τη Δυτική Μακεδονία από τον έναν τουλάχιστον γονέα

 

 • ΔΩΡΕΑ «ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ στη μνήμη του Ομότιμου Καθηγητή ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΡΜΙΣΗ»

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης προπτυχιακού φοιτητή/τριας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια: Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, να έχει ηλικία μέχρι 36 ετών, να έχει χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (οικονομικά αδύνατος για την υποστήριξη των σπουδών του), να κατάγεται από την περιοχή Τρικάλων Θεσσαλίας ή από τη Θεσσαλία κατά σειρά προτεραιότητας εκ μέρους του ενός τουλάχιστον γονέα, να έχει επιτύχει σε δέκα (10) τουλάχιστον μαθήματα κάθε έτος σπουδών μέχρι τη λήξη της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, με μέσο όρο βαθμολογίας 6,5 και πάνω

 

ΔΩΡΕΑ: Εταιρεία Κυριάκος Ιωάννη Τσέρνος «στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας Καζαμία – Τσέρνου»

Χορήγηση μίας οικονομικής ενίσχυσης  σε έναν/μία φοιτητή/τρια με αποκλειστικό κριτήριο την αριστεία μεταξύ των αιτούντων και μίας οικονομικής ενίσχυσης σε έναν/μία φοιτητή/τρια με αποκλειστικό κριτήριο το χαμηλό οικογενειακό και ατομικό εισόδημα –κατόπιν επιλογής – σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. από τα έσοδα της Δωρεάς: Εταιρεία Κυριάκος Ιωάννη Τσέρνος «στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας Καζαμία – Τσέρνου», με διαφορετικά κριτήρια η κάθε μία.

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι/ιες για τη διεκδίκηση  και των δύο (2) οικονομικών ενισχύσεων:

 1. Να έχουν ολοκληρώσει το 2ο έτος και να βρίσκονται στο 3ο έτος σπουδών στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ..
 2. Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στο 80% των μαθημάτων (υποχρεωτικών και κατ’ επιλογή υποχρεωτικών) του προγράμματος σπουδών των Α, Β, Γ και Δ εξαμήνων.
 3. Να έχουν ελληνική ιθαγένεια.
 4. Να μην έχουν λάβει άλλο πτυχίο (Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., Παιδαγωγικής Σχολής)
 5. Να έχουν εισαχθεί με εισαγωγικές εξετάσεις.
 6. Να μην υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους.