Οικονομικές ενισχύσεις σε πτυχιούχους του Α.Π.Θ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

 

  • ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ ΜΕΡΟΠΗΣ ΕΝΥΑΛΗ

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε διδάκτορες της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με σκοπό την εκτύπωση της εγκεκριμένης διδακτορικής τους διατριβής εφόσον στερούνται των μέσων για τη δημοσίευσή τους

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να στερούνται ολικώς ή μερικώς των μέσων εκτύπωσης της διατριβής τους (οικονομικά αδύνατοι δηλ. να έχουν οικογενειακά εισοδήματα που δεν ξεπερνούν το διπλάσιο αφορολόγητου εισοδήματος ή ατομικά εισοδήματα που δεν ξεπερνούν το ολόκληρο πλέον του ημίσεως του αφορολόγητου εισοδήματος)

 

  • ΔΩΡΕΑ ΣΕ ΜΝΗΜΗ «ΓΙΑΝΝΗ Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ»

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης (σε 2 δόσεις) σε υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλου Ελληνικού Πανεπιστημίου

Κριτήρια Ο υποψήφιος πρέπει να εκπονεί διδακτορική διατριβή ή να έχει γίνει δεκτός για την εκπόνηση διατριβής σχετική με τη Νεότερη Ελληνική Μουσική από τα χρόνια της Εθνικής Σχολής και ύστερα με προτίμηση σε όποιον εκπονεί διατριβή που ασχολείται με εξελίξεις της ελληνικής μουσικής μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα με τάσεις που σχετίζονται με πρωτοποριακά ρεύματα μουσικής του 20ού αιώνα. Προτεραιότητα στην προτίμηση έχει όποιος ασχολείται με το έργο του συνθέτη Γ. Α. Παπαϊωάννου)