Χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές Γυμνασίου

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χορήγηση με επιλογή

 

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

Χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές Γυμνασίου (οποιασδήποτε τάξης) Νομού Θεσσαλονίκης ή Κιλκίς

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέχρι 36 ετών, να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή, οικονομική αδυναμία, καταγωγή από παραμεθόριες περιοχές του Νομού Κιλκίς και κατά προτίμηση από τη Γευγελή (πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας), με προοπτική να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο και Τεχνική Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης των Νομών Θεσσαλονίκης ή Κιλκίς και να διακρίνονται για το ήθος τους και την επίδοση στις σπουδές τους.

Διάρκεια Μέχρι τέλους των σπουδών στο Γυμνάσιο φοίτησης επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο

Παρατηρήσεις Η υποτροφία συνεχίζεται και μετά το Γυμνάσιο, σε περίπτωση φοίτησης σε Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο και Τεχνική Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης των Νομών Θεσσαλονίκης ή Κιλκίς