Χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές Ε.Π.Α.Λ.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Χορήγηση με επιλογή

 

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

Χορήγηση υποτροφιών σε σπουδαστές μέσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της Μακεδονίας

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή, να κατάγονται από τη Μακεδονία, να έχουν ηλικία μέχρι 22 ετών, με προτίμηση των νεώτερων σε ηλικία κατά σειρά προτεραιότητας, να είναι οικονομικά αδύνατοι, να σπουδάζουν σε Δημόσιο επαγγελματικό Λύκειο ή δημόσια Τεχνική Σχολή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Μακεδονίας, με όποια επωνυμία και αν λειτουργούν κάθε φορά οι παραπάνω Σχολές, να έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας στο προηγούμενο έτος ή εξάμηνο σπουδών τους 16 και πάνω (με άριστα το βαθμό 20) με προτίμηση εκείνων με την υψηλότερη βαθμολογία, να στερούνται λόγω θανάτου τον ένα τουλάχιστον εκ των γονέων τους με προτεραιότητα όσων έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους, να διακρίνονται για το ήθος τους και να εξειδικεύονται σε κάποια τέχνη (τεχνολογικοί τομείς κ.λ.π.)

Διάρκεια Μέχρι τέλους των σπουδών στο Σχολείο φοίτησης επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο