Χορήγηση υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Χορήγηση με επιλογή

 

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

Χορήγηση υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την παρακολούθηση Σχολής Θετικών Επιστημών (Σχολή Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνική, Ιατρική, Οδοντιατρική, Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Κτηνιατρική και Τμήμα Φαρμακευτικής)

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, οικονομικά αδύνατοι, αριστούχοι ως απόφοιτοι Λυκείου, να έχουν εισαχθεί στο Α.Π.Θ. με εισαγωγικές εξετάσεις και να κατάγονται από τη Μακεδονία, να διακρίνονται για το ήθος τους και την επίδοσή τους στη Σχολή φοίτησης

Διάρκεια Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο

 

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Χορήγηση υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για σπουδές σε όλες τις Σχολές του ή τα Τμήματά του

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία μέχρι 36 ετών, να είναι ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, να έχουν εισαχθεί στο Α.Π.Θ. κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων, vα κατάγονται από τη Θεσσαλονίκη [Δημοτικές Κοινότητες (Α, Β, Γ, Δ, Ε)  της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης] ή από την Έδεσσα (Δημοτική κοινότητα Έδεσσας της Δημοτικής Ενότητας  Έδεσσας), να έχουν αποφοιτήσει από Λύκειο των Δημοτικών Κοινοτήτων (Α, Β, Γ, Δ, Ε) της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και από Λύκειο της Δημοτικής κοινότητας Έδεσσας της Δημοτικής Ενότητας  Έδεσσας, να προέρχονται από οικογένειες που προστατεύουν ένα τουλάχιστον μέλος και έχουν ετήσια οικογενειακά εισοδήματα το ανώτατο μέχρι του διπλάσιου αφορολόγητου ποσού εισοδήματος μισθωτού ή συνταξιούχου όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από τους πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών προσαυξανόμενο ανάλογα του αριθμού των προστατευόμενων τέκνων και καλές και πατριωτικές αρχές

Διάρκεια Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο

 

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΠΑΜΠΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Χορήγηση υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν το μεγαλύτερο βαθμό κατά την εισαγωγή τους στο Τμήμα φοίτησης κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων, να κατάγονται από την πόλη των Σερρών ή από το Νομό Σερρών ή από τη Μακεδονία κατά σειρά προτεραιότητας

Διάρκεια Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο