Χορήγηση υποτροφιών σε πτυχιούχους του Α.Π.Θ. για σπουδές στο εξωτερικό

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 

Χορήγηση με διαγωνισμό

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΥΣΙΡΛΟΓΛΟΥ

Χορήγηση υποτροφιών σε πτυχιούχους των Σχολών Ιατρικής, Πολυτεχνικής και Φιλοσοφικής του Α.Π.Θ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη ή την Αμερική (ειδίκευση ή συμπλήρωση των σπουδών σε ορισμένο κλάδο της επιστήμης του υποψηφίου)

Κριτήρια Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, ηλικίας μέχρι 36 ετών, να γνωρίζουν επαρκώς την ξένη γλώσσα της χώρας μεταπτυχιακών σπουδών και να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον λίαν καλώς

Διάρκεια Δύο ( 2) χρόνια με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ή δύο (2) χρόνια το ανώτερο

 

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΙΒΗΡΙΤΗ ΣΑΒΡΑΝΗ

Χορήγηση υποτροφίας σε πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για ειδίκευση ή συμπλήρωση των σπουδών του στην Ευρώπη ή την Αμερική

Κριτήρια Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, ηλικίας μέχρι 36 ετών και να διακρίνονται για την επιμέλειά τους

Διάρκεια Δύο ( 2) χρόνια με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ή δύο (2) χρόνια το ανώτερο

 

Χορήγηση με επιλογή

  • ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ-ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ

Χορήγηση υποτροφιών σε πτυχιούχους της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη ή τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Κριτήρια Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν λάβει το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου και να κατάγονται κατά προτίμηση από την Ήπειρο

Διάρκεια Δύο ( 2) χρόνια με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ή δύο (2) χρόνια το ανώτερο

 

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Χορήγηση υποτροφιών σε πτυχιούχους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα της χώρας μετεκπαίδευσης (Ευρώπης ή Αμερικής) να έχουν έλλειψη των οικονομικών μέσων για συνέχιση των σπουδών τους στο εξωτερικό, να έχουν ήθος και πρόθεση αφοσίωσης στις σπουδές τους, να είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής με καταγωγή (από πλευράς τουλάχιστον του ενός γονέα) από την Ανατολική ή Δυτική ή Βόρεια Θράκη (Ανατολική Ρωμυλία), κατά σειρά προτεραιότητας με προτίμηση των καταγόμενων από το Σκοπό και τις Σαράντα Εκκλησίες Ανατολικής Θράκης

Διάρκεια Ένα (1) χρόνο αρχικά με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ή δύο ( 2) χρόνια το ανώτερο

 

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

Χορήγηση υποτροφιών σε πτυχιούχους των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής, Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Κτηνιατρικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για σπουδές Θετικών Επιστημών στην Ευρώπη ή την Αμερική

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής με καταγωγή από τη Μακεδονία, ηλικίας μέχρι 36 ετών, οικονομικά αδύνατοι (να στερούνται των οικονομικών πόρων για συνέχιση των σπουδών τους στο εξωτερικό), αριστούχοι ως απόφοιτοι του Α.Π.Θ. (βαθμός πτυχίου 8.50 και πάνω) και να έχουν διαπρέψει σε επιστημονική επίδοση και ήθος

Διάρκεια Δύο (2) χρόνια με δυνατότητα παράτασης για ένα(1) ή δύο (2) χρόνια επιπλέον

 

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Χορήγηση υποτροφίας σε οικονομικά αδύνατη, άριστη πτυχιούχο απόφοιτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Κριτήρια Οι υποψήφιες πρέπει να είναι αριστούχες, άπορες φοιτήτριες

 

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΑΜΑΡΑ

Χορήγηση υποτροφίας:

α) σε πτυχιούχο της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για συνέχιση των σπουδών του (μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση), στην Ευρώπη ή τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άρρενες, ηλικίας μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, οικονομικά αδύνατοι όσον αφορά την αντιμετώπιση των σπουδών τους στο εξωτερικό, με καταγωγή από τη Βόρεια Ελλάδα και κατά προτίμηση από το Δ.Δ. Ανδριανής Δράμας, να γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα της χώρας μετεκπαίδευσης να έχουν άψογο χαρακτήρα και ηθικά και πνευματικά προσόντα, να είναι υγιείς και να μη πάσχουν από χρόνια νόσο

Διάρκεια Ένας (1) χρόνος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ή δυο (2) χρόνια επιπλέον

β) σε πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για συνέχιση των σπουδών του στο εξωτερικό, είτε για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, είτε για περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα και εκπαίδευση

Κριτήρια Άρρεν, ηλικίας μέχρι τριάντα έξι (36) ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, οικονομικά αδύνατος όσον αφορά την αντιμετώπιση των σπουδών του στο εξωτερικό, άψογο χαρακτήρα, ηθικά και πνευματικά προσόντα, καταγωγή από τη Β. Ελλάδα κατά προτίμηση δε από το Δ. Δ. Αδριανής Ν. Δράμας, απόκτηση ειδικότητας της Ιατρικής επιστήμης, επιθυμία να συνεχίσει τις σπουδές του στο εξωτερικό (απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα και εκπαίδευση) κατά προτεραιότητα σε θεωρητικούς κλάδους της Ιατρικής (όπως Φυσιολογία, Πειραματική Παθολογία, Ιστορία Ιατρικής κ.λ.π), να προτίθενται να υπηρετήσουν τον κλάδο της Επιστήμης τους στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (εφόσον τους ζητηθεί) μετά τη λήξη της υποτροφίας του για δέκα χρόνια τουλάχιστον, υγιής και να μη πάσχει από χρόνια νόσο

Διάρκεια Ένας (1) χρόνος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ή δυο (2) χρόνια επιπλέον

 

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Χορήγηση υποτροφιών σε πτυχιούχους της Γεωπονικής Σχολής ή της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για σπουδές σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη μετεκπαίδευση ή τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε κλάδο της Γεωπονοδασολογικής Επιστήμης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, ηλικίας μέχρι 36 ετών, αριστούχοι ως απόφοιτοι του Α.Π.Θ., οικονομικά αδύνατοι για την αντιμετώπιση των σπουδών τους στο εξωτερικό, κατά προτίμηση ποντιακής καταγωγής ή με καταγωγή από ακριτικές περιοχές και νησιά της Ελλάδος

Διάρκεια Δύο (2) χρόνια με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ή δύο (2) χρόνια επιπλέον

 

  • ΔΩΡΕΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΗ

Χορήγηση μιας (1) υποτροφίας σε πτυχιούχο της Φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι, στον κλάδο της Ιστορίας της Σύγχρονης Τέχνης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, να γνωρίζουν άριστα τη γαλλική γλώσσα, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον λίαν καλώς (6,5 και πάνω) και να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου μεταξύ των συνυποψηφίων τους

Διάρκεια Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον