ΕΛΗΞΕ Ανακοίνωση για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε μεταπτυχιακό φοιτητή από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας Δερμίση για το έτος 2023

ΨΗΥΠ46Ψ8ΧΒ-5ΞΛ Ανακοίνωση οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας Δερμίση (μεταπτυχιακοί) για το έτος 2023ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τόπος Υποτροφίας:  Ελλάδα 

Τύπος Υποτροφίας:  Οικονομική Ενίσχυση 

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:  Τμήμα Κληροδοτημάτων 

Προέλευση Φοιτητών:  Έλληνες Φοιτητές 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:  Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023 

Κατάσταση:  Ενεργή