ΕΛΗΞΕ Ανακοίνωση για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε μεταπτυχιακό φοιτητή από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας Δερμίση για το έτος 2023

Τόπος Υποτροφίας:Ελλάδα
Τύπος Υποτροφίας:Οικονομική Ενίσχυση
Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:Τμήμα Κληροδοτημάτων
Προέλευση Φοιτητών:Έλληνες Φοιτητές
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023
Κατάσταση:Ενεργή