ΕΛΗΞΕ Ανακοίνωση για τη χορήγηση χρηματικού βραβείου Δωρεάς “στη μνήμη του Χρήστου Ζιωγάνα”, για το έτος 2023

6Ω8Μ46Ψ8ΧΒ-ΧΙΗ Ανακοίνωση χορήγησης χρηματικού βραβείου Δωρεάς στη μνήμη του αείμνηστου Χρήστου Ζιωγάνα για το έτος 2023

Τόπος Υποτροφίας:  Ελλάδα 

Τύπος Υποτροφίας:  Χρηματικό Βραβείο 

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:  Τμήμα Κληροδοτημάτων 

Προέλευση Φοιτητών:  Έλληνες Φοιτητές