ΕΛΗΞΕ Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης δύο (2) υποτροφιών (Ιατρική), Κληροδοτήματος Στυλ. Σαμαρά

6ΧΖΠ46Ψ8ΧΒ-ΩΝΒ Πρόσκληση χορήγησης δύο (2) υποτροφιών κληροδοτήματος Στ. Σαμαρά (Ιατρική) ακαδ έτος 2023-2024

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΧΩΡΑΣ

Τόπος Υποτροφίας:  Ελλάδα 

Τύπος Υποτροφίας:  Υποτροφία 

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:  Τμήμα Κληροδοτημάτων 

Προέλευση Φοιτητών:  Έλληνες Φοιτητές 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:  Τρίτη 4 Απριλίου 2023 

Κατάσταση:  Έχει κλείσει