“ΕΛΗΞΕ” Ανακοίνωση χορήγησης δύο οικονομικών ενισχύσεων από τα έσοδα της Δωρεάς Εταιρεία Κυριάκος Ι. Τσέρνος έτους 2024

9ΞΡ246Ψ8ΧΒ-10Τ Ανακοίνωση χορήγησης δύο οικονομικών ενισχύσεων από τα έσοδα της Δωρεάς Εταιρεία Κυριάκος Ι. Τσέρνος έτους 2024

Τόπος Υποτροφίας:  Ελλάδα 

Τύπος Υποτροφίας:  Οικονομική Ενίσχυση 

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:  Τμήμα Κληροδοτημάτων 

Προέλευση Φοιτητών:  Έλληνες Φοιτητές 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:  Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 

Σχετικά έγγραφα : 

 Αρχείο
Αρχείο 

Κατάσταση:  Ενεργή