ΕΛΗΞΕ Ανακοίνωση χορήγησης δύο (2) χρηματικών βραβείων από τα έσοδα της Δωρεάς στη μνήμη «Χανανιά Αζαριά» για έτος 2023

ΨΑΦΨ46Ψ8ΧΒ-4ΥΕ Ανακοίνωση χορήγησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα της Δωρεάς στη μνήμη «Χανανιά Αζαριά» για έτος 2023

Τόπος Υποτροφίας:  Ελλάδα 

Τύπος Υποτροφίας:  Χρηματικό Βραβείο 

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:  Τμήμα Κληροδοτημάτων 

Προέλευση Φοιτητών:  Έλληνες Φοιτητές