ΕΛΗΞΕ Ανακοίνωση χορήγησης δύο (2) χρηματικών βραβείων από τα έσοδα της Δωρεάς στη μνήμη «Χανανιά Αζαριά» για έτος 2023

Τόπος Υποτροφίας:Ελλάδα
Τύπος Υποτροφίας:Χρηματικό Βραβείο
Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:Τμήμα Κληροδοτημάτων
Προέλευση Φοιτητών:Έλληνες Φοιτητές