“ΕΛΗΞΕ” Ανακοίνωση χορήγησης ενός (1) χρηματικού βραβείου, κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη

6ΩΝΛ46Ψ8ΧΒ-ΥΛ8 Ανακοίνωση χορήγησης χρηματικού βραβείου κληροδοτήματος Ι. Τσατσαρώνη 2023

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Τόπος Υποτροφίας:  Ελλάδα 

Τύπος Υποτροφίας:  Χρηματικό Βραβείο 

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:  Τμήμα Κληροδοτημάτων 

Προέλευση Φοιτητών:  Έλληνες Φοιτητές 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:  Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024 

Κατάσταση:  Ενεργή